Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Doula Sanni-Mari
  Y-tunnus: 3251304-6
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Sanni-Mari Hintsala
  sannimari@pesapuunsuojassa.fi
 3. Rekisterin nimi
  Doula Sanni-Marin asiakas- ja    markkinointirekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Doula Sanni-Marin asiakkuuksissa ja yhteydenotoissa. Yhteydenottolomakkeessa pyydän sinulta nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Tarvitsen tietojasi, jotta voin vastata viestiisi. Laskutus tapahtuu sähköpostin välityksellä. Tarvitsen tietojasi myös palvelun tuottamiseen (osoite kotikäyntejä varten ja puhelinnumero yhteydenpitoon, jos niin sovimme). En kerää sosiaaliturvatunnuksia.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myös tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, asiakaspalaute ja luvat. Asiakkaista ja asiakkuuksista poistetaan kaikki tarpeettomat tiedot asiakassuhteen päätyttyä.

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään www-sivujen yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelun, sosiaalisen median eri kanavien viestitoimintojen, asiakastapaamisten kautta sekä verkko-ostoista.

 1. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojasi käytetään asiakassuhteessa yhteydenpitoon ja palvelun tarjoamiseen (kotikäynnit). Tietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman suostumustasi. Lain niin edellyttäessä voidaan tietoja kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, ellei rekisteröidyn kanssa niin erikseen sovita.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään ja hävitetään huolellisesti, kun asiakkuus päättyy.

Sähköinen aineisto

Kerätyt tiedot ovat asianmukaisesti suojattuina rekisterinpitäjän suojatulla palvelimella ja palveluissa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain rekisterinpitäjällä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus tarkistaa tiedot, joita hänestä on tallennettu. Jokaisella on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista.